Rudbecks klädshow

Vi flera år har vi levererat ljud och ljus till Rudbeckstudenternas klädshow.